Služby

Zakázkový vývoj IS
  • Zakázkový vývoj informačních systémů - internetové a intranetová aplikace šité na míru Vašim potřebám.
  • Možnost nasazení a správy internetových aplikací do cloudu
  • Metodická a systémová podpora.
  • Vývoj systémových komponent dle požadavků.
  • Péče o dodaná softwarová řešení a následný rozvoj.

Naší velkou předností je dlouhodobá péče a rozvoj dodaných řešení, snaha přizpůsobit řešení požadavkům a možnostem zákazníka, propojení našich systémů s již existujícími systémy zákazníka, plánování vývoje/rozvoje systémů na více let s možností rozšíření stávajících systémů o nové funkcionality.

Při realizaci projektu klademe vždy důraz na detailní seznámení se s existujícími a požadovanými procesy (daty, evidencí, úkony aj.) tak, aby naše řešení co nejvíce vyhovovalo požadavkům a procesům v organizaci. Další nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu je součinnost klíčových uživatelů budoucího systému na akceptačních testech. Bez řádného otestování funkcionalit a průběžného připomínkování během vývoje aplikace ze strany odběratele není možné předejít problémům v rutinním provozu. Proto vždy zdůrazňujeme, že úspěšná realizace informačního systému sebou nese nejen finanční náklady na straně odběratele, ale také časové náklady klíčových uživatelů.

 

TOPlist